6/13/2024 - Tri County Speedway
6/13/2024 - Tri County Speedway

6/13/2024
Tri County Speedway

Download The MyRacePass App

Download The MyRacePass App

Download Today for Real-time Lineups & Results.

Download The MyRacePass App

Download The MyRacePass App

Download Today for Real-time Lineups & Results.

Competitor Overview


Luke Johnson

Luke Johnson

Miller, SD

WISSOTA Midwest Mods Start Finish +/-
A Feature 1 1 3 -2
Heat 1 3 4 -1

Clear Selection

15 Laps

Hobby StockA Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 E85 Derrick Appert Derrick Appert Hazelton, ND Hazelton, ND 3
2 1 E15 Mitch Gordon Mitch Gordon Hazelton, ND Hazelton, ND -1
3 2 E98 Jeremy Herr Jeremy Herr Wishek, ND Wishek, ND -1
4 3 5 Barrett Herr Barrett Herr Wishek, ND Wishek, ND -1
5 5 18 Brody Michaelsohn Brody Michaelsohn Wishek, ND Wishek, ND -
8 Laps

Hobby StockHeat 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 5 Barrett Herr Barrett Herr Wishek, ND Wishek, ND -
2 3 E85 Derrick Appert Derrick Appert Hazelton, ND Hazelton, ND 1
3 2 18 Brody Michaelsohn Brody Michaelsohn Wishek, ND Wishek, ND -1
4 4 E98 Jeremy Herr Jeremy Herr Wishek, ND Wishek, ND -
5 5 E15 Mitch Gordon Mitch Gordon Hazelton, ND Hazelton, ND -
All transfer
20 Laps

LegendsA Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 19 Donavin Wiest Donavin Wiest Wishek, ND Wishek, ND 3
2 6 2 Bo Gregor Bo Gregor Lisbon, ND Lisbon, ND 4
3 3 0 Ryan Erdahl Ryan Erdahl Jamestown, ND Jamestown, ND -
4 5 28M Dusty Mund Dusty Mund Lisbon, ND Lisbon, ND 1
5 2 55 Ivan Sailer Ivan Sailer Bismarck, ND Bismarck, ND -3
6 7 51 Sierra Davenport Sierra Davenport Bismarck, ND Bismarck, ND 1
7 8 17 Jeremy Meyer Jeremy Meyer Gwinner, ND Gwinner, ND 1
8 10 22D Kaden Dockter Kaden Dockter Linton, ND Linton, ND 2
9 1 28L Don Hayes Don Hayes Bismarck, ND Bismarck, ND -8
10 DNF 9 75 Travis Dockter Travis Dockter Linton, ND Linton, ND -1
11 DNF 11 22 Regan Reinke Regan Reinke Lisbon, ND Lisbon, ND -
8 Laps

LegendsHeat 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 51 Sierra Davenport Sierra Davenport Bismarck, ND Bismarck, ND 3
2 5 0 Ryan Erdahl Ryan Erdahl Jamestown, ND Jamestown, ND 3
3 3 28M Dusty Mund Dusty Mund Lisbon, ND Lisbon, ND -
4 6 55 Ivan Sailer Ivan Sailer Bismarck, ND Bismarck, ND 2
5 1 75 Travis Dockter Travis Dockter Linton, ND Linton, ND -4
6 DNF 2 22 Regan Reinke Regan Reinke Lisbon, ND Lisbon, ND -4
All transfer
8 Laps

LegendsHeat 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 19 Donavin Wiest Donavin Wiest Wishek, ND Wishek, ND 1
2 5 2 Bo Gregor Bo Gregor Lisbon, ND Lisbon, ND 3
3 3 17 Jeremy Meyer Jeremy Meyer Gwinner, ND Gwinner, ND -
4 1 28L Don Hayes Don Hayes Bismarck, ND Bismarck, ND -3
5 4 22D Kaden Dockter Kaden Dockter Linton, ND Linton, ND -1
All transfer
20 Laps

WISSOTA Midwest ModsA Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 28 Brennon Weight Brennon Weight LaMoure, ND LaMoure, ND 1
2 4 62 Aaron Michel Aaron Michel Jamestown, ND Jamestown, ND 2
3 1 3 Luke Johnson Luke Johnson Miller, SD Miller, SD -2
4 5 1Z Dawson Zabel Dawson Zabel Selby, SD Selby, SD 1
5 3 22 Zach Reinke Zach Reinke Lisbon, ND Lisbon, ND -2
8 Laps

WISSOTA Midwest ModsHeat 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 28 Brennon Weight Brennon Weight LaMoure, ND LaMoure, ND 1
2 1 62 Aaron Michel Aaron Michel Jamestown, ND Jamestown, ND -1
3 4 22 Zach Reinke Zach Reinke Lisbon, ND Lisbon, ND 1
4 3 3 Luke Johnson Luke Johnson Miller, SD Miller, SD -1
5 5 1Z Dawson Zabel Dawson Zabel Selby, SD Selby, SD -
All transfer
20 Laps

WISSOTA Street StockA Feature 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 2U Kasey Ussatis Kasey Ussatis Nome, ND Nome, ND 1
2 6 3M Ryan Mund Ryan Mund Milnor, ND Milnor, ND 4
3 5 4M Mike Mund Mike Mund Milnor, ND Milnor, ND 2
4 8 54 Jodie Michaelsohn Jodie Michaelsohn Aberdeen, SD Aberdeen, SD 4
5 3 77D Adam Dehne Adam Dehne Medina, ND Medina, ND -2
6 4 95 Jayden Michaelsohn Jayden Michaelsohn Aberdeen, SD Aberdeen, SD -2
7 9 17G Chris Gonska Chris Gonska Eureka, SD Eureka, SD 2
8 7 9H Brian Hanson Jr Brian Hanson Jr Jamestown, ND Jamestown, ND -1
9 1 12W Chris Welk Jr Chris Welk Jr Mandan, ND Mandan, ND -8
10 10 17 Christopher Ritter Christopher Ritter Jamestown, ND Jamestown, ND -
11 12 52X Ava Gonska Ava Gonska Eureka, SD Eureka, SD 1
12 11 11 Emily Mundahl Emily Mundahl Bismarck, ND Bismarck, ND -1
10 Laps

WISSOTA Street StockHeat 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 95 Jayden Michaelsohn Jayden Michaelsohn Aberdeen, SD Aberdeen, SD 3
2 1 12W Chris Welk Jr Chris Welk Jr Mandan, ND Mandan, ND -1
3 2 3M Ryan Mund Ryan Mund Milnor, ND Milnor, ND -1
4 5 9H Brian Hanson Jr Brian Hanson Jr Jamestown, ND Jamestown, ND 1
5 3 17G Chris Gonska Chris Gonska Eureka, SD Eureka, SD -2
6 6 11 Emily Mundahl Emily Mundahl Bismarck, ND Bismarck, ND -
All transfer
10 Laps

WISSOTA Street StockHeat 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 4M Mike Mund Mike Mund Milnor, ND Milnor, ND 1
2 1 77D Adam Dehne Adam Dehne Medina, ND Medina, ND -1
3 4 2U Kasey Ussatis Kasey Ussatis Nome, ND Nome, ND 1
4 6 54 Jodie Michaelsohn Jodie Michaelsohn Aberdeen, SD Aberdeen, SD 2
5 5 17 Christopher Ritter Christopher Ritter Jamestown, ND Jamestown, ND -
6 3 52X Ava Gonska Ava Gonska Eureka, SD Eureka, SD -3
All transfer